De technologie

Benelux Scientific verdeelt rheometers en viscositeitsmeters van zijn leveranciers Thermo Fisher Scientific en Rheosense.

Het gamma “Haake” viscositeitsmeters en reometers van Thermo Fisher Scientific bestaat uit verschillende toestellen die via rotatietesten en oscillatietesten een volledige karakterisatie van uw materialen uitvoeren. De verschillende modellen zijn beschikbaar met kogellager of luchtlager, manuele of automatische liftsystemen en normaalkrachtsensor voor het laden van monsters, en een heel uitgebreide range aan meetgeometriën zoals kegel-plaat, plaat-plaat, cylinders etc…

Tot de meest geavanceerde applicaties behoren onder andere de “hyphenated” techniques waarbij simultane rheologische testen en FTIR of rheologie en Raman Spectroscopie worden uitgevoerd.

Het gamma wordt aangevuld met een aantal opties voor temperatuurcontrole waaronder circulatie-cryostaten, peltier-modules en meerdere types elektrische en convectieovens met een temperatuurbereik van -150°C tot 600°C.

FIGURE 1. SCHEMA VAN DE VROC® RECTANGULAR SLIT MICROFLUIDIC CELL.

FIGURE 1. SCHEMA VAN DE VROC® RECTANGULAR SLIT MICROFLUIDIC CELL.

FIGUUR 2. DRUK IN FUNCTIE VAN POSITIE VOOR LAGE EN HOGE GLYCEROL CONCENTRATIES

FIGUUR 2. DRUK IN FUNCTIE VAN POSITIE VOOR LAGE EN HOGE GLYCEROL CONCENTRATIES

De Rheosense viscositeitsmeters en reometers gebruiken een combinatie van MEMS en microfluidics en zijn gebaseerd op de gekende principes van de capillaire rheometer. Door het gebruik van een monstervolume van slechts enkele microliters en de mogelijkheid om te meten bij extreem hoge afschuifsnelheden zijn deze toestellen uitermate complementair met de klassieke rotatie-rheometers en oscillatie-rheometers voor farmaceutische toepassingen en in de inkt- en coatingindustrie.

Een VROC® cel bepaalt viscositeit door de bepaling van een drukval van een testvloeistof die door een rechthoekig microfluidic meetkanaal beweegt. Deze meting is gebaseerd op de gekende Hagen-Poiseuille theorie (K. Walters, Rheometry, Chapman and Hall, London, 1975), en is ook vermeld in de US Pharmacopeia.

Terwijl de testvloeistof door de doorvloeicel stroomt, meet de druksensor array de druk in functie van de positie.

Figuur 2 toont een voorbeeld van ruwe meetdata voor 2 glycerol monsters. Een hoger glycerol-gehalte resulteert in een hogere viscositeit en een grotere drukval door het meetkanaal (zwarte blokjes) Anderzijds geeft een lagere concentratie aanleiding tot een lagere viscositeit en dus een kleinere drukval (rode blokjes). Download de application note voor meer informatie .